RATOWNICTWO MEDYCZNE W DOBIE COVID

2021-08-09
RATOWNICTWO MEDYCZNE W DOBIE COVID

RATOWNICTWO MEDYCZNE W DOBIE COVID  

Źródłem epidemii COVID-19 (z ang. Coronavirus Disease 2019) jest patogen z grupy koronawirusów, który wywołuje zagrażającą życiu ciężką i ostrą niewydolność oddechową (SARS).  

Zjawisko występowania C-19 można zaliczyć do zagrożeń z grupy CBRNiE (Chemistry, Biology, Radiation, Nuclear and Explosion), czyli niebezpieczeństw biologicznych.  

Zadania i procedury ustalone centralnie dla całego kraju obejmowały przede wszystkim: -zidentyfikowanie na szczeblu centralnym łańcucha epidemicznego (chory – droga przenoszenia – zagrożona populacja), pozwalającego na dalsze kroki zmierzające do segregacji chorych i nosicieli od zdrowej części danej populacji, - wprowadzeniu powszechnych modeli zachowania (segregacja społeczna, czasowe wygaszanie działań instytucjonalnych, stosowanie płynnych i stałych środków ochronnych w celu prewencyjnej dekontaminacji i ochrony) - wynikającym z powyższego zastosowaniu tak zwanego triage’u biologicznego, czyli metodycznej segregacji populacji na podstawie znajomości rozwoju jednostki zakaźnej (wykorzystano system kategoryzowania metodą SEIRV, czyli: wrażliwy – eksponowany – zarażony, infekcyjny – zmarły, ozdrowieniec – zaszczepiony) - wyposażeniu jednostek PRM w odpowiednie urządzenia i materiały ochronne, kombinezony i maski ochronne, kabiny izolacyjno-transportowe (stosowane w wyselekcjonowanych ambulansach) i miejsca terapii, tak zwane izolatory zakaźne.  

To właśnie lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, narażeni na ryzyko zakażenia ze względu na bezpośredni kontakt z osobami chorymi, osobami z grupy ryzyka kontaktu z osobą zakażoną lub osobami tzw. bezobjawowymi, mogącymi jednak być źródłem zakażenia koronawirusem.  

Stąd też oprócz w/w procedur związanych z ochroną własną przeciw zarażeniu koronawirusem ważną i przełomową decyzją stał się rozporządzenie o możliwości przeprowadzania testów antygenowych przez zespoły ratownictwa medycznego. Stało się to możliwe po nowelizacji zarządzenia Nr 140/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Ratownicy medyczni mogą pobierać wymazy od osób z objawami infekcji na miejscu wezwania lub w ambulansie. Czynność ta powinna zostać odnotowana w karcie z informacją o wyniku testu. Pacjent z pozytywnym wynikiem testu zostanie przewieziony do najbliższej placówki, w której znajdują się wydzielone łóżka dla osób chorujących na COVID-19.  

Firma Hydrex posiada w swojej ofercie szybkie testy diagnostyczne na obecność antygenu koronawirusa jak i na oznaczanie obecności przeciwciał IgM/IgG, które z powodzeniem wykorzystywane są w szpitalach, laboratoriach jak  również w zespołach ratowniczych karetek Pogotowia Ratunkowego .  

Wszystkie oferowane szybkie testy diagnostyczne w kierunku koronawirusa spełniają wymogi WHO i NFZ posiadają wszelkie wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów diagnostyki in vitro.  

To jednak nie wszystko co można znaleźć w portfolio Hydrex do szybkiej diagnostyki przy pacjencie a także w zespołach karetek czy ratownictwie medycznym. Proponujemy również aparaty takie jak  : Finecare Plus (możliwość badania m.in. – Troponiny, Nt-proBNp, D- dimerów, CRP, Procalcytoniny ,aparat Mission Pt/INR –  do pomiaru krzepliwości krwi jak i r nowość przenośny aparat do oznaczania parametrów krytycznych BLOOD-GAS ANALYZER. 

pixelpixelpixelpixel