UROLOGIA - BADANIE MOCZU

ilość znalezionych towarów: 9

Cechy moczu - normy i anomalie

Badany mocz posiada szereg właściwości, dzięki którym możliwe jest zaobserwowanie pewnych odchyleń od przyjętych norm oraz określenie wstępnych przypuszczalnych diagnoz. I tak, w odniesieniu do barwy moczu - to powinna ona być żółta. Inne barwy mogą wskazywać  np. na krwiomocz, gdy czerwony kolor moczu jest spowodowany obecnością licznych krwinek czerwonych. Czerwone zabarwienie moczu  może wystąpić również po spożyciu jeżyn, buraków lub po niektórych lekach. Mocz powinien być klarowny. Jeśli jest mętny, to istnieje podejrzenie obecności ropy (krwinek białych), krwi (krwinek czerwonych) lub spermy, kryształów, bakterii, pasożytów. Prawidłowe pH moczu powinno mieć wartość między 5,0 a 7,0. Odczyn moczu zależy głównie od rodzaju spożywanego jedzenia. Niższe pH występuje u osób spożywających duże ilości mięsa, natomiast wyższe pH u wegetarian oraz u osób na mlecznej diecie. Niskie pH moczu może być wynikiem odwodnienia, a wysokie - z powodu wymiotów. W przypadku zasadowego odczynu istnieje również prawdopodobieństwo zakażenia układu moczowego lub choroby nerek. Ciężar właściwy moczu powinien mieścić się w granicach  1,015–1,022 g/cm3. Jeśli jego gęstość jest większa, może to oznaczać niewydolność nerek.  Dużym zagrożeniem jest cukrzyca, na co wskazuje obecność glukozy w moczu. Podobnie obecność białka - tylko znikome ilości nie wywołują niepokoju, jeśli natomiast białka jest więcej, to może wskazywać na chorobę nerek, układu moczowego, choroby układu krążenia (nadciśnienie, problemy z sercem). Za zgodne z normą uznaje się wydalanie z moczem do 150 mg białka na dobę, u ciężarnych górna granica nieco się przesuwa do 200 mg. Jeśli jednak i ta bariera zostanie przekroczona, rodzi się kolejne ryzyko - zatrucia ciążowego. Dodatkowo, w moczu nie powinny być obecne bakterie, niekiedy należy przeprowadzić dodatkowe badanie - posiew moczu. Bardzo istotnym zaburzeniem jest przekroczenie normy w zakresie obecności erytrocytów - krwinek czerwonych (3 w polu widzenia). Niewielkie przekroczenie normy nosi nazwę krwinkomoczu, natomiast znaczne przekroczenie określa się jako krwiomocz. Jeśli stwierdzono krwiomocz, to możesz się spodziewać  zdiagnozowania np. kamicy nerkowej lub kłębuszkowego zapalenia nerek. Zwiększona liczba erytrocytów może pojawić się przy marskości wątroby, niewydolności krążenia lub zaburzeniach krzepnięcia krwi. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku leukocytów (norma wskazuje na nie więcej niż 5 w polu widzenia). Jeśli wynik nie mieści się w tej normie, sugeruje to problem z nerkami lub układem moczowym.

pixelpixelpixelpixel