Zakrzepica - cichy zabójca. Jak skutecznie diagnozować i monitorować,

2020-07-13
Zakrzepica - cichy zabójca. Jak skutecznie diagnozować i monitorować,
Zakrzepica- cichy zabójca. Jak skutecznie diagnozować i monitorować.  

Zakrzepica, czyli  zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zazwyczaj zajmuje żyły podudzia (łydki), znacznie rzadziej - uda czy miednicy. Rzadziej zapalenie żył rozwija się w innym fragmencie układu żylnego. Sam zakrzep nie jest niebezpieczne dla życia, dopóki nie oderwie się od ściany żyły i spowoduje zator tętnicy płucnej i śmierć w ciągu kilku sekund. Dlatego właśnie nie wolno lekceważyć zakrzepicy.  
Zakrzepica- czynniki ryzyka.  

Na zakrzepicę narażone są osoby, powyżej 40 lat, które prowadzą mało aktywny tryb życia. Wraz z wiekiem ryzyko choroby wzrasta. Czynnikami ryzyka są też otyłość i błędy dietetyczne: spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów zwierzęcych i cukru, a za mało owoców i warzyw. Żyłom nie służą też nikotyna, kawa i alkohol. Ścianki żył tracą elastyczność i grubieją, co może spowodować uszkodzenie zastawek i zaleganie krwi. Zdecydowany wpływ na powstawanie zakrzepicy mają żylaki, zapalenie żył powierzchownych, nadmierna krzepliwość krwi. Skłonność do zbyt gęstej krwi często jest dziedziczna. Do powstania zakrzepicy mogą przyczynić się urazy, operacje chirurgiczne (np. ortopedyczne i ginekologiczne), ciąża, przegrzewanie nóg siedzący tryb życia, unieruchomienie na skutek choroby. Nie bez skutków dla krążenia jest ciasna odzież, zakładanie nogi na nogę, guzy w okolicach pachwin i miednicy.   Nadmierna krzepliwość krwi powoduje tworzenie się zakrzepów, które zatykają naczynia krwionośne i utrudniają prawidłowy przepływ krwi. Nadmierna krzepliwość krwi pojawia się  u osób z zakrzepicą, migotaniem przedsionków i będących unieruchomionymi od dłuższego czasu. To także problem osób z zespołem rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC). Schorzenie sprawia, że do krwiobiegu trafia czynnik odpowiedzialny za krzepnięcie krwi, co sprzyja tworzeniu się groźnych skrzepów. Niestety, postawienie diagnozy nie jest. To, co powinno zaniepokoić to spadek ciśnienia, hipoksja, kwasica i białkomocz oraz objawy specyficzne, do których należą: wybroczyny, pęcherze krwotoczne i zmiany martwicze skóry.  


Wskazania do badania czasu protrombinowego (PT).

Badanie zaleca się przeprowadzać w następujących okolicznościach:

     · Przed zabiegiem operacyjnym- przy pacjentach przyjmujących leki z grupy antagonistów witaminy K ( warfaryna, acenokumarol);

     · Po zabiegach kardiochirurgicznych- w przypadku wszczepienia sztucznych zastawek serca pacjent musi przyjmować leki przeciwkrzepliwe przez całe życie (w przypadku zastawek biologicznych wymagany czas leczenia przeciwkrzepliwego to zazwyczaj 3 miesiące); wydłużenie czasu krzepnięcia krwi w tych przypadkach jest bardzo ważne, ze względu na możliwość pojawienia się na sztucznym materiale skrzeplin, które mogą doprowadzić do powstania niebezpiecznych dla pacjenta zatorów;

     · Przy monitorowaniu leczenia przeciwkrzepliwego (oznaczenie PT jest podstawowym badaniem służącym do monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami- antagonistami witaminy K – acenokumarolem i warfaryną);

     · W diagnostyce chorób krwi takich jak skazy krwotoczne wrodzone i nabyte;

     · U pacjentów z migotaniem przedsionków ( leki przeciwkrzepliwe zmniejszają ryzyko powstawania skrzeplin w lewym i prawym przedsionku);

     · Przy diagnostyce chorób wątroby czynniki krzepnięcia są białkami, które produkowane są w wątrobie; wydłużenie czasu protrombinowego u takich pacjentów świadczy o upośledzeniu produkcji białka, czyli o niewydolności wątroby (np. marskość, zapalenia, choroby nowotworowe);

     · W profilaktyce oraz leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, czyli zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płuc;    

Czas protrombinowy PT.  

Wskaźnik Quicka (protrombinowy) podaje czas po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie. Jest to stosunek czasu protrombinowego prawidłowego do czasu protrombinowego określonego w badanym przypadku. Norma wynosi od 70-100 procent.  

Oznaczanie czasu wskaźnika protrombinowego - inr pt -  jest podstawowym badaniem stosowanym podczas monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K). Badanie to jest również bardzo ważne w diagnostyce chorób wątroby, a także wrodzonych oraz nabytych skaz krwotocznych.    


Kiedy mierzymy poziom INR.  

Badanie INR to jeden z parametrów ocenianych podczas badania układu krzepnięcia. Pozwala zdiagnozować przyczynę krwawień oraz ocenić czynności wątroby,  także przy niedoborach witaminy K. Badanie INR polega na pobraniu z żyły łokciowej próbki krwi i jej zbadaniu Badanie to wykonuje się również przed operacjami. Ma za zadanie wykluczyć ryzyko wystąpienia komplikacji. Wskazaniem mogą być także bardzo częste siniaki, obfite miesiączki, krwawienia z dziąseł, wybroczyny, które powstają na skórze oraz błonach śluzowych. Badanie INR służy także m.in. do monitorowania leczenia lekami przeciwzakrzepowymi.  


Jak wygląda badanie INR.  

Aparaty do samokontroli INR przypominają glukometry do pomiaru cukru i pozwalają na pomiar wskaźnika INR za pomocą kropli pobranej z palca i umieszczonej na pasku. Urządzenia te są bardzo przydatne dla osób, u których przewidywany jest bardzo długi okres leczenia. Dzięki nim pacjent może uniezależnić się od wizyt w laboratorium i zyskuje swobodę funkcjonowania, a nawet podróżowania. Samodzielny pomiar INR jest również wskazany dla pacjentów, u których łatwo dochodzi do przedawkowania lub niedostatecznego dawkowania leku.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=arU2JamPuBA&feature=emb_logo


Normy w badaniu INR.

Prawidłowy wynik badania INR u osób zdrowych, nieleczonych powinien wynosić od 0,8 do 1,2. U osób z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, z migotaniem przedsionków, z wadami zastawek serca i do tego przyjmujących antykoagulanty INR powinien wynosić 2-3. Wynik poniżej normy może świadczyć o tym, że pacjent przyjmuje duże dawki heparyny. Wskażnik może ulec obniżeniu również przy leczeniu penicyliną lub streptokinazą . Wynik badania zaburza także nadmierne spożywanie żeń-szenia . Zbyt niski wskaźnik INR może grozić zakrzepicą. Jeśli wskaźnik INR wzrasta powyżej 5 może to oznaczać, że pacjent przedawkował leki przeciwkrzepliwe i zagraża mu m.in. krwotok.        


Mission PT/INR-daj pacjentowi niezależność i bezpieczeństwo podczas pandemii.  

Mission PT/INR Meter - Aparat do badania krzepliwości krwi do użytku profesjonalnego i domowego - dający szybki odczyt wskaźników PT/INR uzyskanych z próbek krwi włośniczkowej lub żylnej. Paski testowe Mission® PT/INR, przy stosowaniu z aparatem Mission® PT/INR, dokładnie i rzetelnie mierzą czas protrombinowy (PT) oraz wartości międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) w próbkach świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszka palca lub świeżej pełnej krwi żylnej nie zawierającej antykoagulantu. Po włożeniu paska testowego do aparatu próbka krwi jest nanoszona na specjalny obszar zaznaczony na pasku testowym. Aparat wykrywa obecność próbki na pasku i inicjuje upływ czasu testowego. Membrana paska zawiera odczynniki potrzebne do rozpoczęcia reakcji krzepnięcia. Czas od początkowego wykrycia próbki do pojawienia się odpowiedzi na sygnał fluorescencyjny jest wykorzystywany do obliczania czasu protrombinowego oraz wartości INR podanej próbki krwi.    Podczas pandemii pacjenci z grup ryzyka powinni szczególnie unikać skupisk ludzkich oraz miejsc, w których jest ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Aparat Mission PT/INR pozwala kontrolować czas protrombinowy w zaciszu domowym  


Przenośne urządzenie  Mission PT/INR  -  szybkie i łatwe w użyciu.

Zestaw zawiera urządzenie pomiarowe i jednorazowe paski testowe. Umożliwia pacjentom stosującym doustną terapię przeciwkrzepliwą regularną i samodzielną kontrolę czasu protrombinowego (PT) i międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Badanie gęstości krwi można wykonywać gdziekolwiek i kiedykolwiek. 

Dzięki aparatowi Mission PT/INR możesz dać swoim pacjentom coś więcej - poczucie niezależności.      


Mission PT/INR – cena.  

Cenę aparatu Mussion PT/INR znajdziesz w poniższym linku:


https://miniclinic.pl/product-pol-312-Mission-PT-INR-Meter-Aparat-do-badania-krzepliwosci-krwi-do-uzytku-profesjonalnego-i-domowego.html         


pixelpixelpixelpixel