Covid-19 i leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych

2021-04-28
Covid-19 i leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych

Pacjenci z choroba zakrzepowo-zatorową szczególnie narażeni w dobie COVID-19. Zaopatrz swój gabinet w aparat lub poleć swojemu  pacjentowi   Aparaty do pomiaru INR- rabat 15 %od ceny katalogowej na hasło MPPL        

Covid-19 i leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych.  

Pandemia Covid-19 wpływa na leczenie przeciwkrzepliwe nie tylko w grupie pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, lecz również u chorych wymagających stałego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, którzy z powodu pandemii mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. Coraz częściej u chorych na Covid-19 współwystępuje żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, która może być przyczyną zgonów. Leczenie tej grupy pacjentów stanowi wyzwanie, z uwagi na występujące zaburzenia hematologiczne. Podczas pandemii Covid-19 rekomenduje się kontynuację leczenia przeciwkrzepliwego u pacjentów wymagających takiej terapii w celu prewencji zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Aby  uniknąć częstego badania krwi i kontaktów z personelem medycznym ( które mogą się wiązać z potencjalną ekspozycją na zakażenia SARS-CoV-2), jeśli to możliwe zaleca się stosowanie aparatów umożliwiających współcznnika INR z jednej kropli krwi z palca w domu pacjenta.    

Postępowanie z pacjentami niezakażonymi koronawirusem – wymagający leczenia przeciwkrzepliwego.  

U leczonych pacjentów zwyczajowo stosuje się podawanie doustnych antykoagulantów. Około 40% z nich otrzymuje leki z grupy antagonistów witaminy K, tj. warfarynę lub acenokumarol. Leczenie takie wymaga ścisłej współpracy pacjenta i lekarza, gdyż kluczowa w leczeniu jest regularna kontrola międzynarodowego współczynnika znormalizowanego INR. Kontrola INR gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo terapii oraz dobór adekwatnej dawki leku.  

Zalecenia pomiaru INR dla pacjentów stosującym VKA ( antagonista witaminy K)

Pacjenci stosujący VKA powinni unikać podróży transportem publicznym w celu pobrania krwi do badań laboratoryjnych. U doświadczonych, współpracujących pacjentów, ze stabilną koagulacją VKA częstość monitorowania można zmniejszyć nawet do 10-14 tygodni, jednakże ta strategia może być rozważana w rzadkich przypadkach. Pacjentom, którzy muszą kontynuować leczenie VKA, zaleca się samodzielne pomiary INR, stosując aparaty do pomiaru w domu.    

Jak bezpiecznie kontrolować INR w dobie Covid-19?

Ambulatoryjne kontrole zwiększają ryzyko transmisji SARS-CoV-2. Ponadto regularne oznaczanie INR przeciąża laboratoria zmagające się z ograniczonym zaopatrzeniem. Rozwiązaniem dla bezpiecznej kontroli INR są aparaty typu Mission PT/INR do badania krzepliwości krwi do użytku profesjonalnego i domowego. Aparat taki daje szybki odczyt wskaźników PT/INR uzyskanych z próbek krwi włośniczkowej lub żylnej. Zaletą aparatów PT/INR jest: dokładność laboratoryjna pomiarów o zakresie 0,7-7 , szybkie odczyty ( nawet w 2 minuty), wymagana mała ilość krwi.  

Gdzie kupić aparat do pomiaru INR?

Aparaty do pomiaru INR najlepiej kupować na stronach internetowych dedykowanych tylko dla profesjonalistów, gdzie można znaleźć nie tylko opis produktu, ale szczegółowe instrukcje użycia.      

Aparat Mission PT/INR jest dostępny na stronie @miniclinic: https://miniclinic.pl/product-pol-312-Mission-PT-INR-Meter-Aparat-do-badania-krzepliwosci-krwi-do-uzytku-profesjonalnego-i-domowego.html?query_id=1        

Postępowanie z pacjentami zakażenymi koronawirusem – wymagającymi leczenia przeciwkrzepliwego.  

Covid-19 powduje różne zaburzenia hematologiczne. Dwie typowe nieprawidłowości, tj.zwiększone stężęnie D-dimerów w osoczu oraz łągodną małopłytkowość obserwowano u ponad 40% pacjentów z Covid-19 wymagających hospitalizacji. Inne często zauważone odchylenia to: wydłużony czas protrombinowy ( PT), wyrażony również jako INR, wydłużony czas trombinowy ( TT) oraz skrócony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji ( aPTT), typowo występujące w reakcjach ostrej fazy. Sugeruje się, że podwyższone stężenie D-dimerów oraz wydłużony PT są związane z wyższą śmiertelnością w grupie Covid-19.                      

Źródło: Wytyczne dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie pandemii Covid-19 w Polsce. Stanowisko ekspertów Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.Autorzy: Dariusz A.Kostor, Antta Undas, Grzegorz Kopeć, Tomasz Hryniewiecki, Adam Torbicki, Tatiana Mularek-Kubzdela, Jerzy Windyga, Piotr Pruszczyk  

pixelpixelpixelpixel