Diagnostyka POC- doskonałe narzędzie pracy dla lekarza XXI wieku

2021-04-22
Diagnostyka POC- doskonałe narzędzie pracy dla lekarza XXI wieku

Diagnostyka POC- doskonałe narzędzie pracy dla lekarza XXI wiek

Bezpieczeństwo I comfort pracy dla lekarza I pacjenta? Szybkość diagnozy I rozpoczęcie leczenia? Tak, to możliwe z aparatem Finecare-mini laboratorium w Twoim gabinecie

Czym jest diagnostyka POC-point of care?

Wśród dziedzin diagnostyki laboratoryjnej najbardziej dynamicznie rozwija się diagnostyka POC. Nieustanny postęp, sprawia, że zwiększa się obecność nowoczesnych technologii. Obecnie naukowcy, lekarze klinicyści skupiają się nie tylko na opracowaniu coraz to lepszych narzędzi diagnostycznych, ale także na bardziej dokładnych metodach oznaczania parametrów patologicznych. O wartości diagnostycznej danego parametru decydują nie tylko:

 • sposób uzyskania materiału
 • łatwość pobrania materiału biologicznego
 • zastosowana aparatura

Ale także:

bardzo ważny jest czas (TAT). Najskuteczniejszym sposobem skracania TAT jest wykonywanie badań laboratoryjnych w miejscu opieki nad pacjentem

POCT (point-of-care testing).

Finecare- innowacyjne rozwiązanie POC.

Urządzeniem, które spełnia te wymogi jest fluorescensyjny immunochromatograficzny system analityczny -aparat FINECARE PLUS. Żyjemy w szybkim tempie, dużo czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, produkujemy tony rakotwórczych śmieci. Żyjąc w stresie, w takim świecie ludzkość przepłaca zdrowiem, a nawet życiem. W wielu przypadkach wskazany jest szybki dostęp do badań laboratoryjnych “tu i teraz”.

Dlaczego tak ważny jest TAT?

Z upływem czasu zmienia się stan pacjenta i własności próbek materiału. Wyniki badań odpowiadają stanowi pacjenta w chwili pobrania materiału. Zmiany własności materiału biologicznego wpływają na wyniki niektórych oznaczeń. Długi TAT zwiększa niepewność informacji diagnostycznej Dotyczy to szczególnie parametrów, które oznacza się w przebiegu infekcji ,cukrzycy lub chorób serca. W warunkach laboratoryjnych pełne wykonanie badania wiąże się z przejściem :

 • fazy przedanalitycznej (pobranie materiału, transport do laboratorium, rejestracja próbki w laboratorium)
 • fazy analitycznej (wykonanie badania na analizatorze)
 • fazy poanalitycznej (wykonanie sprawozdania w laboratorium)

Przejście w/w etapów powoduje, że czas oczekiwania na wynik wydłuża się.

Niejednokrotnie zdarza się, że wiele placówek medycznych korzysta z zewnętrznych usług laboratoriów diagnostycznych. Materiał biologiczny odbierany jest z punktów pobrań i transportowany przez kuriera kilka godzin w terenie. Czasami mija kilka godzin zanim próbka pacjenta trafi do laboratorium. Transport materiału biologicznego w niewłaściwych warunkach zdecydowanie wpływa na wiarygodność wyników. Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie analizy w miejscu opieki nad pacjentem. Aparat FINECARE PLUS jest przenośnym urządzeniem do ilościowego określania stężenia różnego rodzajów analitów
w ludzkiej krwi lub moczu. Sprzęt ten jest przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro, do użytku profesjonalnego. Dzięki urządzeniu FINECARE PLUS można w krótkim czasie wykonać ponad 30 parametrów. Obecnie na aparacie można oznaczyć badania dotyczące:

 • infekcji
 • cukrzycy
 • chorób układu krążenia
 • niewydolności nerek
 • nowotworów
 • hormonów
 • COVID-19
 • VIT D

Do jakich placówek warto kupić Finecare?

Urządzenie z powodzeniem znajdzie zastosowanie:

 • na oddziałach szpitalych: SOR, Izba Przyjęć, OITP, oddział dziecięcy, neonatologiczny
 • w przychodniach POZ/NZOZ
 • w przychodniach specjalistycznych
 • w prywatnych gabinetach lekarskch
 • w ratownictwie medycznym
 • w laboratoriach diagnostycznych

Więcej o produkcie znajdziesz na:

https://miniclinic.pl/product-pol-554-FINECARE-TM-FIA-METER-PLUS-system-analityczny.html

Krótki czas diagnostyczny z Finecare.

Krótki czas oczekiwania na wynik pozwala lekarzowi na szybkie podjęcie decyzji terapeutycznej. Kiedy choroba u pacjenta przebiega z objawami infekcji ,z gorączką,z przyspieszonym oddechem i rytmem serca zalecane jest oznaczanie poziomu białka c-reaktywnego CRP. Badanie wykonuje się również gdy potrzebna jest ocena stanu chorobowego np. w zapaleniu stawów lub toczniu, w monitorowaniu uszkodzeń ciała(ran) i stawów po zabiegach chirurgicznych ,po przeszczepach narządów i w oparzeniach. Czas oczekiwania na wynik badania CRP wykonanego na aparacie FINECARE PLUS wynosi 3 min. Do wykonania badania potrzebna jest mała próbka krwi z palca pobrana w specjalną kapilarę. Do pozostałych parametrów infekcyjnych, które można oznaczyć na aparacie FINECARE PLUS

należą:

-PROKALCYTONINA -PCT(marker różnicowania i diagnostyki zakażeń)

-SUROWICZY AMYLOID A-SAA ( marker różnicowania i diagnostyki zakażeń)

Czas oczekiwania na w/w badania wynosi 15 min.

Diagnostyka cukrzycy z Finecare.

Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Nieleczona lub źle leczona może powodować niewydolność nerek,uszkodzenie siatkówki oka prowadzące do nawet do utraty wzroku oraz uszkodzenia nerwów. Powikłaniem cukrzycy jest również choroba wieńcowa oraz niedokrwienie kończyn dolnych i mózgu. Dlatego ważna jest wczesna diagnoza.

Dzięki FINECARE PLUS można w ciągu 5 min oznaczyć stężenie hemoglobiny glikowanej HbA1C

(pozwala na ocenę stężenia glukozy we krwi pacjenta w ciągu ostatnich 3 miesięcy). Materiałem jest krew z palca pobrania w specjalną kapilarę.

Jak diagnozować choroby układu krążenia z aparatem Finecare?

Choroby układu krążenia to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. Wśród nich największe żniwo zbierają choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca i miażdżyca. Jednym z markerów uszkodzenia mięśnia sercowego jest TROPONINA. Badanie troponiny we krwi może być użytecznym wskaźnikiem w wykluczaniu lub potwierdzaniu diagnozy zawału mięśnia sercowego, a także w monitorowaniu ostrych zespołów wieńcowych i ocenie rokowania u pacjentów z innymi przyczynami uszkodzenia serca. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących wskazywać na zawał serca, takich jak np.:

• nagły, silny ból w klatce piersiowej, promieniujący do szyi i lewej kończyny górnej

• duszność

• osłabienie

• dezorientacja, zawroty głowy

• uczucie kołatania serca

w placówce medycznej można na miejscu wykonać badanie poziomu TROPONINY(krew żylna). Czas oczekiwania na wynik badania wykonanego na FINECARE PLUS wynosi 15 min. Aparat FINECRE PLUS daje dużą możliwość wykonania pozostałych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego. Należą do nich -NT-proBNP , CK-MB, -Mioglobina , -BNP , HFABP.

W celu kompleksowego zdiagnozowania chorób serca przy jednoczesnym zminimalizowaniu próbki krwi żylnej można wykonać oznaczenie 3 parametrów (TROPONINA, CK-MB ,MIOGLOBINA) lub 2 parametrów ( NT-proBNP, TROPONINA) na jednym teście.Czas oczekiwania na wynik 15 min.

Badania nerek na Finecare

 • Nerki to jeden z najważniejszych narządów w naszym organizmie. Oczyszczają krew z toksyn, regulują poziom płynów i zakwaszenie organizmu.Choroby nerek mogą rozwijać się przez wiele lat bez charakterystycznych objawów, doprowadzając w konsekwencji do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Dlatego należy dbać, aby jak najdłużej zachować prawidłowe funkcjonowanie nerek.Warto w przypadku niepokojących objawów wykonać badania laboratoryjne. Należy tutaj wspomnieć o możliwości wykonania badań na aparacie FINECARE PLUS w próbkach moczu ;
 • MIKROALBUMINA (wczesny marker uszkodzenia nerek).W badaniu oznacza się niewielką ilość albuminy wydalaną z moczem co może mieć miejsce na kilka lat przed ujawnieniem się uszkodzenia nerek. Badanie traktuje się jako przesiewowe u osób z chorobami przewlekłymi jak cukrzyca czy wysokie ciśnienie krwi, u których występuje wysokie ryzyko uszkodzenia nerek.
 • NGAL (marker ostrego uszkodzenia nerek, serca, nowotworów, zaburzeń metabolicznych i cukrzycy) W krótkim czasie (15 min) można otrzymać wyniki, które pozwolą lekarzowi ocenić stan chorego oraz wprowadzićodpowiednie leczenie.

Rozwój aparatu Finecare o kolejne badane parametry

Dużą zaletą aparatu FINECARE PLUS jest to ,iż producent co kilka miesięcy poszerza panel badań o kolejne parametry. Obecnie na urządzeniu można oznaczyć ponad 30 badań. W ciągu kilku ostatnich miesięcy doszła możliwość wykonania kolejnych.

Wraz z początkiem pandemii COVID-19 pojawiły się testy do oznaczania :

 • SARS CoV-2 antygen (wymaz z nosogardła)
 • SARS CoV-2 p-ciała w klasie IgG i IgM (krew żylna)
 • SARS CoV-2 p-ciała w klasie IgM (krew żylna)

Testy potwierdzają lub wykluczają zakażenie u danej osoby. Ułatwiają także wykrycie zachorowania u osób bezobjawowych, wprowadzenie odpowiedniego leczenia i izolację, a w konsekwencji zmniejszają ryzyko
rozprzestrzeniania koronawirusa.   

Tarczyca - odpowiedź na wiele pytań

W chorobach tarczycy, gdy dochodzi do wzmożonej aktywności wydzielniczej gruczołu bądź niedoboru hormonów, pojawia się szereg objawów. Hormony tarczycy: -TSH ,-fT3 ,-fT4 ,-T3 ,-T4 odpowiadają za pomoc w regulacji wielu procesów, takich jak metabolizm, wzrost kości czy dojrzewanie struktur układu nerwowego. Sposobem na stwierdzenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu endokrynnego, a tym samym określenie poziomu stężenia poszczególnych hormonów płciowych jest wykonanie profilu hormonalnego. Do badań o profilu hormonalnym zaliczamy przede wszystkim pomiary poziomu

 • PROLAKTYNY,
 • FSH,
 • PROGESTERONU,
 • E2 czyli ESTRADIOLU .

Głównymi wskazaniami do oznaczenia

 • LH czy
 • AMH ( hormon anty-Mullerowski) ,
 • TESTOSTERON

są objawy zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego (dotyczy m.in niepłodności).

Finecare w trosce o przyszłe mamy

Ludzka gonadotropina kosmówkowa ,czyli beta-HCG produkowany jest w trakcie ciąży. Oznaczenie stężenia podjednostki beta hCG jest jedną z podstawowych metod diagnostyki ciąży. Można go oznaczyć już na początku drugiego tygodnia po implantacji zarodka. Dlatego aparat FINECARE PLUS pozwoli w krótkim czasie na oznaczenie poziomu tego hormonu u kobiety w gabinecie ginekologicznym. W czasie 15 min, w próbce krwi żylnej można sprawdzić poziom w/w hormonów na aparacie FINECARE PLUS.

Kortyzol I Finecare

Stres jest nieodłącznym elementem naszego życia. Trudna rozmowa z szefem, kłótnia z partnerem lub współpracownikiem, brak pracy powoduje ,że nasz organizm zaczyna nadmiernie produkować KORTYZOL ,nazwany

hormonem stresu. Po zniknięciu problemów poziom kortyzolu powinien wrócić do normy. Gdy mamy do czynienia ze stresem permanentnym, kortyzol może przez długi czas osłabiać procesy o ważnym znaczeniu dla organizmu. Możliwe skutki ciągłego stresu to m.in. lęki, depresja, kłopoty z układem trawiennym, bóle głowy, choroby układu krążenia, zaburzenia snu, tycie, problemy z pamięcią i koncentracją. 

Aparat FINECARE PLUS daje możliwość oznaczeń KORTYZOLU (krew żylna) w ciągu 15 min.

Covid-19 I zaburzenia krzepnięcia krwi

Podwyższone stężenie podanych poniżej parametrów krwi może wiązać się z nasileniem stanu zapalnego oraz zaburzeń krzepnięcia u pacjentów z SARS CoV-2 i zwiększać ryzyko pobytu chorego na oddziale intensywnej terapii, zastosowania wentylacji mechanicznej, a nawet ryzyko zgonu.

Chodzi o parametry:

1) białko C-reaktywne CRP– wskaźnik toczącego się w organizmie stanu zapalnego,

2) D-DIMERY– pomagają ocenić ryzyko zakrzepicy (w ciężkim przebiegu COVID-19 dochodzi do nasilonego powstawania zakrzepów),

3) INTERLEUKINA 6 (IL-6) – wskaźnik toczącego się w organizmie stanu zapalnego Możliwość wykonywania podanych parametrów we krwi pełnej u pacjentów na aparacie FINECARE PLUS z podejrzeniem COVID-19 pozwoli podejmować lekarzom szybsze i trafne decyzje na temat sposobu leczenia.

Finecare- pacjent pod kontrolą

Pandemia COVID-19 nie ograniczyła występowania innych poważnych chorób. W obawie przed kontaktem ze służbą zdrowia i lękiem przed zarażeniem SARS CoV-2 wiele osób, mimo niepokojących objawów, zrezygnowało z wizyty u lekarza. Skutki takiej postawy okazały się fatalne. Mowa tutaj o pacjentach onkologicznych. Choroba nowotworowa jest stale postępującym, dynamicznym procesem i nawet pandemia, z jaką przyszło nam się zmierzyć,nie zatrzymuje przecież rozwoju chorób nowotworowych.Chorzy onkologiczni to osoby, u których mechanizm postępującej choroby nowotworowej wpływa na system odpornościowy całego organizmu. Obniżenie odporności wpływa na ogólny stan zdrowia chorego i sprawia, że pacjent leczony na chorobę nowotworową jest jednocześnie bardziej podatny na
zakażenia bakteryjne czy wirusowe,w tym także na zakażenie(w tym również SARS CoV-2). Dlatego tak ważne jest wczesne zdiagnozowanie pacjentów ,które niejednokrotnie może uratować im życie.Podczas wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim/w przychodni można wykonać oznaczenia markerów nowotworowych w krwi żylnej. Dotyczy to szczególnie przychodni POZ, NZOZ ,przychodni i gabinetów specjalistycznych.

Należy tutaj wymienić parametr

-PSA,

- fPSA (markery raka gruczołu krokowego),

-AFP (Alfa-fetoproteina marker raka wątroby) ,

-CEA (antygen karcynoembrionalny, przydatny w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia raka).

Witamina D3 ma właściwości bardzo różne, od budowy kości po zapobieganie nowotworom. Jest odpowiedzialna przede wszystkim za mineralizację kości i prawidłowy rozwój układu kostnego
Co ciekawe - poprawia również funkcjonowanie   układu krążenia, mięśnia sercowego oraz zapewnia utrzymanie szczupłej sylwetki ciała. Szacuje się, że ponad 90 % polskiego społeczeństwa ma niedobór witaminy D, który wynika z niedostatecznej ekspozycji na słońce w okresach od września do marca. Dlatego suplementacja WITAMINĄ D3 cieszy się duża popularnością od kilku lat.Jednak WITAMINA D nie powinna być
przyjmowana bez nadzoru lekarza, szczególnie dotyczy to osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Badanie poziomu Badanie wskazane jest u kobiet w ciąży oraz u osób z takimi przewlekłymi problemami zdrowotnymi, jak m.in. przewlekła choroba nerek, choroby alergiczne, autoimmunologiczne, przewlekła terapia steroidami, lekami przeciwpadaczkowymi itp. wskazane jest u kobiet w ciąży oraz u osób z przewlekłą chorobą nerek, chorobami alergicznymi/ autoimmunologicznymi, przewlekłą terapią steroidami i lekami przeciwpadaczkowymi . W przychodniach i gabinetach specjalistycznych będzie można wykonywać oznaczenia poziomu WITAMINY D na aparacie FINECARE PLUS w ramach jednej wizyty pacjenta.

Przetestuj Aparat FINECARE PLUS

Zalety aparatu, poza bardzo szerokim panelem diagnostycznym to:

➢ Wyniki ilościowe, w czasie 3-15 min.

➢ Mała próbka krwi pełnej (krew żylna pobrana na antykoagulant bez konieczności odwirowywania lub krew włośniczkowa)

➢ Jakość wyników porównywalna z laboratorium

➢ Prosty i łatwy w obsłudze, o niewielkich rozmiarach

Chcesz przetestować nasz aparat? Wejdź na:

http://wondfo.pl/

pixelpixelpixelpixel